Ochrona informacji dotyczących Użytkowników jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, abyście czuli się bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszej strony internetowej. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas waszych danych osobowych, przysługujące wam prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.

Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

 1. Definicje

RODO:  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

ADMINISTRATOR: Administratorem danych osobowych SYRINKS Art&Music Daria Noryńska; ul. Wieluńska 7/1, 98-160 Sędziejowice; NIP: 576 148 99 22

Do czego używamy danych użytkowników

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

 • w celu złożenia drogą mailową lub telefoniczną odpowiedzi na Twoje pytanie za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie lub telefonicznie.  Jeśli zdecydujesz się na współpracę z nami, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy o współpracy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • w celu Podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (np. przygotowanie oferty).Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia („wykonanie umowy”)
 • Zawarcie i wykonywanie umowy (w tym zapewnienie odpowiedniej jakości usług).Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia („wykonanie umowy”)
 • Wystawianie, gromadzenie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych oraz prowadzenie ksiąg rachunkowychArt. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia („wypełnienie obowiązku prawnego”) w zawiązku z art. 74 ust. 2 Ustawy o rachunkowości oraz w związku z art. 86 § 1 Ustawy Ordynacja Podatkowa
 • Udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami.Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia („wypełnienie obowiązku prawnego”)
 • Wyrażenie przez Klienta opinii.Art 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia („zgoda osoby, której dane dotyczą”)
 • Wykrywanie i zapobieganie nadużyciom.Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia („wypełnienie obowiązku prawnego”)
 • w celach analitycznych i statystycznych polegających na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Korzystamy  z oprogramowania analitycznego Analitycs dostarczonego przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 Irlandia

2. Prawa użytkowników

Wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia odpowiedzi na Twoje zapytanie oraz realizacji umowy współpracy.

Zobowiązujemy się do poszanowania poufności danych osobowych użytkownika oraz do zagwarantowania mu możliwości wykonania swoich praw. Użytkownik ma prawo do:

 • zażądania od nas dostępu do danych, które posiadamy odnośnie jego osoby
 • zażądania od nas sprostowania danych, które już posiadamy – należy mieć na uwadze, że poprzez aktywne udostępnienie nam jakąkolwiek drogą swoich danych osobowych, użytkownik oświadcza, że są one prawdziwe i dokładne oraz że zobowiązuje się on powiadomić nas o jakiejkolwiek zmianie zaistniałej w tych danych
 • zażądania od nas usunięcia swoich danych, w zakresie, w jakim nie będą już one potrzebne do celów, do których były przetwarzane
 • zażądania od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych, co w niektórych przypadkach oznacza, że użytkownik może zażądać od nas czasowego zawieszenia przetwarzania danych lub przechowania ich dłużej niż to potrzebne do chwili, aż będą mu ponownie potrzebne
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Jeżeli użytkownik udzielił nam zgody do przetwarzania swoich danych do dowolnego celu, ma również prawo do wycofania w każdej chwili tej zgody.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych.

3. Przez jaki okres będziemy przechowywać dane osobowe

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania odpowiedzi na zapytanie, do czasu:

 • zakończenia wykonywania umowy
 • wycofania wyrażonej zgody, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika
 • zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach.

4. Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto Administrator dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

 • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem
 • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami
 • adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe w stosunku do celów ich przetwarzania
 • dokładne i aktualne
 • nie przechowywane dłużej niż to niezbędne
 • bezpiecznie przechowywane
 • nie transferowane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego bez odpowiedniej ochrony.

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnione osoby.

5. Dostęp do danych osobowych:

Dostęp do Twoich danych osobowych mają wyłącznie uprawnieni do tego pracownicy oraz podmiot zewnętrzny, która zapewnia ciągłość pracy serwisu. Posługują się Twoimi danymi wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami. W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikujemy, czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych. Poza tym dane będziemy mogli przekazać tylko i wyłącznie upoważnionym do tego organom państwowym.

Lista partnerów mających dostęp do dodanych osobowych:

6. Informacje dotyczące plików cookies

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego witrynę. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie z Serwisu – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności. Zapisywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, smartfonie, tablecie itp.). Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych. Zbierane są również informacje o geolokalizacji.

Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu powinien w tym celu odpowiednio skonfigurować ustawienia przeglądarki lub każdorazowo po korzystaniu z serwisu usuwać z pamięci przeglądarki zapisane pliki cookies.

Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.